יום שלישי, 13 במרץ 2018

ומי יקום בעד העם?

שיתוף
על שלושה עמודים נשענת היהדות – על התורה, על הארץ ועל העם. הלכה היהדות החרדית ואימצה את התורה. היהדות הדתית לאומית אימצה את הארץ. 

בעצם זה לא כל כך מדוייק. שהרי היהדות החרדית מצטיינת בפעילויות חסד, למען עם ישראל, וחלק גדול ממנה יושב בארץ ישראל ותומך במדינה. ומאידך המפעל התורני הדתי לאומי גדל באופן מרשים ויוצא דופן מאז קום המדינה, וגם השירות הלאומי נשען בעיקר על הבנות הדתיות-לאומיות. אבל אם תשאלו כל מגזר, על מה הוא ימסור את נפשו, אם ימסור את נפשו, על מה הוא מוכן להפיל ממשלה, אם יפיל אותה, אלה יאמרו – התורה, ואלה יאמרו – האדמה.

וכמובן שבדברים לעיל לא באתי לגרוע מאומה מחלקו של כלל הציבור הלא-דתי גם בתורה (מעבר לאהבת התורה שיש לחילונים רבים מאוד, כולם משלמים מסים, ולכן תומכים בדיעבד גם בישיבות), גם בחסד (עמותות חסד רבות ומרשימות, וכולם משתתפים בביטוח לאומי) וגם בארץ באהבה, ובשמירה עליה ועל כל אזרחי המדינה במסגרת צה"ל. וכמו כן יש לזכור את ההתעוררות העצומה שבאה למען ארץ ישראל דווקא מהצד של המשכילים בעליות הראשונות שבלעדיהם המפעל הציוני לא היה יוצא לפועל.

מי צודק?
לפני כחודשיים התחלתי, לדאבוני, לומר קדיש אחרי אבי מורי ז"ל. ולראשונה שמתי לב להבדל קטן, אבל גדול (ונדייק – אחד ההבדלים) בקדיש דרבנן בין בנוסח הספרדי לאשכנזי.
בנוסח הספרדי (המכונה "עדות מזרח") כתוב: "... דעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא קַדִּשְׁתָּא. דִּי בְאַתְרָא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר..." – מה קדושה? התורה.
ואילו בנוסח האשכנזי כתוב: "... דְּעָסְקִין בְּאוֹרַיְתָא. דִּי בְאַתְרָא קַדִּישָׁא הָדֵין וְדִי בְכָל אֲתַר וַאֲתַר" – מה קדושה? הארץ.
רוצה לומר – התשובה אינה כה פשוטה. התשובה אמנם היתה קלה יותר, כאשר ישבנו בגולה, והארץ היתה רעיון נבואי לאחרית הימים, באותה תקופה התגייס העם היהודי להגנה על התורה.

סיפורה של ישיבת וולוז'ין
Volozhin yeshiva.jpg
ישיבת וולוז'ין - איך נכנסו כאן 500 תלמידים?
כאשר אני מגיע עם קבוצות לבית הקברות בוורשה אחת התחנות היא קברם של הנצי"ב זצ"ל ושל הבעל של נכדתו, הרב חיים סולובייצ'יק זצ"ל (רבי חיים מבריסק, אביו של הגאון מבריסק).
הנצי"ב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין (שהוקמה ב-1802 על ידי רבי חיים מוולוזין, תלמידו הגדול והמובהק של הגר"א) החל משנת 1853 (באותה שנה בה נולד רבי חיים!) ובמשך כמעט ארבעים שנה. ישיבה זו התפרסמה בעמל התורה שלה, וגם המשורר ח.נ. ביאליק למד בה, וכתב בהשראתה את שירו הנודע "המתמיד". רבי חיים מבריסק לימד בה בעשר השנים האחרונות לקיומה. תחת הנהגת הנצי"ב הישיבה פרחה ומספר התלמידים בישיבה גדל במאות אחוזים, עד 500 תלמידים. 
לעת זקנה רצה הנצי"ב לעלות לארץ ישראל, וביקש למנות כיורשו את בנו, ר' חיים, שהיה רבה של מוסקבה, אך חלק מהתלמידים התנגדו, כי רצו את רבי חיים סולובייצ'יק. תסיסה זו גרמה בסופו של דבר להלשנה לשלטונות על "תפקודה הלקוי" של הישיבה, שהביאה להתערבות שר ההשכלה הרוסי. 
הרוסים החליטו לדרוש מהישיבה להוסיף לימודי חול, ובעיקר לימוד השפה הרוסית. ונתגלעה מחלוקת איתנים בתוך הישיבה. האם להמשיך את קיום הישיבה, במחיר הכנסת לימודי חול, או שמא חייב לצאת מסר, שתורה היא תורה, ויש למסור על כך הנפש, אפילו במחיר חורבן הבית. בסופו של דבר בלב כבד נסגרה הישיבה בחודש שבט תרנ"ב (2/1892).
Naftali Tzvi Iehuda Berlin (ha-Natziv) 1a.jpg
הנצי"ב
האבדן והדאגות מה יהיה על התלמידים ועל תורתם, היה כבד מנשוא עבור הנצי"ב. הוא רצה לעלות לארץ, אולם חלה מאוד, בקושי הגיע לוורשה ושם נפטר וגם נקבר, בחודש אב תרנ"ג (8/1893). לימים נקבר צמוד אליו, רבי חיים (7/1918) ושניהם שוכנים יחדיו תחת אותו אוהל. האמת והשלום - אהבו. 
בדיעבד, אומרים החרדים, זה היה לטובה שנסגרה הישיבה, מכיוון שכל התלמידים נקלטו במוסדות אחרים, תורניים, שבהם לא היה ערבוב בין קודש לחול, והתורה נשמרה. מי יודע מה היה עולה בגורלם אילו היה נוצר השעטנז הזה.
ועוד אומרים בשם רבי חיים, שהיה ממובילי הגישה לסגור את הישיבה, שאמר, שבתחילה הנצי"ב איפשר קו פשרני שבו למדו את השפה הרוסית מחוץ לישיבה, והישיבה נסגרה לבסוף כי הרוסים "קיבלו תיאבון" והעלו את הדרישות. אולם אילו היו ראשי הישיבה עומדים מלכתחילה בתוקף ללא שום פשרות, אז הרוסים היו מוותרים, והישיבה לא היתה נסגרת. כך אומרים... מי יודע...
זה היה הקו במשך אלפיים שנה, שהתורה שמרה על עם ישראל, על לכידותו, על אופיו ותרבותו, ובלעדיה אין לנו שום סיכוי. השאלה הגדולה היא האם גם כיום, לאחר שחזרנו לארצנו, והמקום הגדול בעולם שבו ניתן ללמוד תורה הוא ארץ ישראל, שברור שבלעדיה עולם התורה יתמוטט, האם גם כיום אותה גישה עדיין אקטואלית או שמא צריך לעשות חישוב מסלול מחדש ומה האיזון הנדרש כיום. מי אני שאכניס ראשי בכך.


ועם ישראל?
כאשר משוחחים איתי חברים ומביעים תרעומת על המלחמה בנושא הגיוס, וחסימות הכבישים, אני אומר להם – שחשוב שבעם ישראל יהיה חלק שמוסר את נפשו על התורה. שכן האמצע, הממוצע, נקבע על ידי השוליים. בדיוק כמו שחשוב שיהיו כאלה שמוסרים את נפשם על הגבעות (כן, רבותיי, וגם כאלה שמעוררים אותנו לשמור על כבוד האדם). אלה גם אלה מעוררים אותנו לשמור על האידיאלים הנעלים ביותר, שבלעדיהם לא תהיה יהדות.
Rembrandt Harmensz. van Rijn 079.jpg
מה יותר חשוב? משה הכריע - עם ישראל
הבעיה הגדולה שלנו, הינה שאין מי שמרים את הדגל של עם ישראל. אין מי שמוסר את נפשו עבור עם ישראל, למעט, אם תרצו, ארגון חב"ד במידה מסוימת, אבל מעט מדי ביחס לצרכים של עם ישראל. המחלוקות בתוך הארץ קשות מנשוא, והדעות הולכות ומתקצנות. ואילו בחו"ל? ההתבוללות אוכלת הכל, ויהדות התפוצות הולכת ונעלמת.
אומרים חז"ל, עבור שניים נעשה מעשה בראשית - עבור התורה ועבור עם ישראל. בפרשת כי תשא קראנו על מחלוקת מטלטלת בין הקב"ה למשה. מי יותר חשוב: ברור היה שלנוכח חטאו של העם, לא יוכלו התורה והלוחות לחיות יחדיו. דעתו של משה היתה ברורה – אם אתה מעדיף את התורה, "מחני מספרך", אמר, ירד ושבר את הלוחות. בדיעבד חיזק אותו הקב"ה ואמר לו "יישר כוחך ששברת." כאשר נפטר משה רבינו זעקה השכינה: "מי יקום לי עם מרעים?!" לימים קיבל עם ישראל את רבי ישראל בעל שם טוב, שאביו ציווה עליו, לא על הארץ, ולא על התורה, אלא "תאהב כל יהודי." 
פעילותו של הבעש"ט עבור עם ישראל, הצילה יהודים רבים. מי יקום כיום להרים את הדגל הזה, של עם ישראל, בטרם יהיה מאוחר מדי?

יום שני, 12 במרץ 2018

נתניהו - איך הוא מתמודד?

שיתוף

לבקשת הקוראים אנחנו מתחילים מדור חדש, מדור המתייחס לענייני השעה השוטפים והבוערים. בדרך כלל אני מעדיף לעסוק בענייני תורה, אם כבר יש הזדמנות, אולם כאן, כאמור לבקשת הקהל ננסה לשלב בין השניים.
שאלה שאקטואלית במהלך השנים האחרונות, ועתה אף יותר, מתייחסת, איך לא, לראש הממשלה שלנו.
מזה למעלה משנתיים אני מביע מדי פעם פליאה, כיצד הוא מסוגל להמשיך הלאה, למרות כל האנרגיות הרעות המופנות כנגדו. בין אם נכונים הדברים ובין אם לאו, אני מכיר מעט מאוד אנשים שמסוגלים לפתח עור של פיל כנגד אנרגיות רעות.
בסדנא שאני עורך אני נוהג להמחיש למשתתפים מה קורה לאדם שמפנים נגדו מחשבות רעות, אפילו לא דיבורים, רק מחשבות. והתוצאה – מדהימה.
אנחנו מכירים דוגמאות שונות של אנשים שהותקפו בתקשורת. יש כאלה, שדי היה בפוסט ויראלי אחד בפייסבוק כדי לגרום להם להתאבד. לא בכדי חיבר אריק אינשטיין את השיר: "אז איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי". דוגמאות אחרות של מנהיגים בארץ ובחו"ל שהתמודדו נגד התקפות וקרסו. יצאו מכליהם. התפטרו. התמוטטו. אין אח ורע למתקפות על נתניהו – לא במשך הזמן ולא באינטנסיביות.
בשבוע שעבר ידידיה מאיר ציטט את אמנון אברמוביץ' אומר את הדברים הבאים: "כאשר מבשרים לבנימין נתניהו ולשרה וליאיר, שניר חפץ עד מדינה, צריך לעשות את זה בליווי של קצין העיר, רופא וזריקת הרגעה."
עצם העובדה שהאדם המקורב אליך ביותר מפנה עורף, ולא משנה מה יאמר עליך, די בכך כדי לגרום עגמת נפש נוראית. ושלא לומר שהוא הופך להיות עד מדינה. והאם יעלה על הדעת שאדם שהיה צמוד אליך לא יידע לפחות דבר אחד או שניים שיכולים להכפיש את שמך, לשון המעטה?
כאשר אני שואל את עצמי, מה הייתי אני עושה, לי ברור – עם ההתקפה הראשונה הייתי שם את המפתחות, אומר 'תודה רבה' ובורח. 
וצודקים אלה האומרים, שכאשר כל אדם שהוא, נתון תחת מתקפה שכזאת, הוא לא יכול לתפקד. אבל עינינו רואות תופעה לא ברורה, שנתניהו מצליח לתפקד דווקא לא רע. ושלטונו יציב.  
ואני שואל את עצמי – איך? איך הוא מצליח לתפקד? האם זה מעיד על גדלות נפש יוצאת דופן? או חלילה על סוג של אוטיזם? שלא אכפת לו מה אומרים עליו, הוא ממשיך בדרכו ומחייך ומנופף בידיו, ומשיב תשובות ניצחות לכתבים בסוג של זחיחות מבטלת, 'אין כלום כי לא היה כלום'?
אילו יכולתי לשאול את נתניהו שאלה אחת בלבד, זו השאלה שהייתי שואל אותו.
אבל מכיוון שהוא שם, ואני כאן, נתמכתי באילן גדול, רבי נחמן מברסלב, שמלמד אותנו כיצד להתמודד עם מחשבות טורדניות, עם חששות ופחדים שתוקפים אותך וטורדים את מנוחתך עד כדי כך שלא מאפשרים לך לעבוד ולהתנהל.

רבי נחמן אומר לך – עשה שבת!
 "והעצה הכללית לזה הוא, שפתאום יעמוד האדם וינוח וישבות, ויהיה שב ואל תעשה במחשבתו."
אומר רבי נחמן, בשיא הפשטות, שאם אתה רוצה להתגבר על מחשבות טורדניות, פשוט אל תחשוב כלום. ברור, נשיב לו, אבל זו בדיוק הבעיה, שאיננו מסוגלים להפסיק לחשוב על החששות, או הכעסים, או העלבונות שלנו!
והוא ממשיך ואומר: "וזה בחינת שבת, שבתוך כל הטרדות והבלבולים והרעיונות הרבים והמחשבות יבטל את עצמו לגמרי וינוח וישבות, בבחינת שבת..."
 ונראה לי שכוונתו היא, שאם אנחנו מתרגלים נכונה (מלשון תירגול) את השבת, אנחנו יכולים להגיע גם ל"שב ואל תעשה". במה דברים אמורים? אם אדם שומר נכון את השבת, הרי הוא עושה בששת הימים את מלאכתו. וכאשר מגיעה השבת הוא שובת לחלוטין מעשייה וממחשבה על ימות החול, ועובר ל"מצב שבת". הוא מתמקד בשבת, במשפחה, וחושב שכל מלאכתו עשויה, והוא מדחיק ומבטל את כל המחשבות והטרדות הקשורות לימי החול, כאילו אינן קיימות. ולאחר שיוצאת השבת הוא חוזר ועוסק באותם עניינים.
ואם תרצו, אומר לעצמו האדם – הרי עכשיו שבת. אינני יכול לעשות מאומה בנוגע לאותם ענייני החול. אם כך, מדוע שיטרידו אותי? אני עושה חסימה. שבת. שב ואל תעשה ממחשבות אלה. וכך אני יכול להתמקד בשבת וליהנות, ואף לקבל עוצמות. שהרי אם אמשיך ואעסוק במחשבות האחרות, גם לא אוכל לפתור מאומה, וגם שבת לא תהיה לי.
אומר רבי נחמן, שאם תירגלת היטב את השבת, תוכל גם בימי החול לנהוג כך. אם בא לך עניין מסויים שאתה יכול לפתור אותו באופן מיידי – אדרבה, עשה כך. ואם אינך יכול לפתור אותו, עשה שבת! הקפא אותו עד שיגיע זמנו – דיה לצרה בשעתה.
בואו נתחיל בזה שאם אנחנו יושבים עם בני המשפחה לסעודה. או עם חבר טוב, קודם כל נכבה את הטלפון הנייד. זה גם סוג של שבת.
גם בעבודה. להתמקד במה שאנו עושים. ולהחליט ששום דבר לא יפריע לנו. זו העצה של רבי נחמן. וזו אחת המתנות שהשבת הביאה לנו.
אינני יודע אם נתניהו משתמש בה... אבל ראוי שאנחנו נלמד לעשות כן.
ד"ר שי שגב - סופר, מנחה סדנאות ומדריך מסעות לפולין (משולב בסדנאות). לפרטים על המסע הקרוב בחודש יוני 2018, אוכל כשר למהדרין, לחצו על הקישור הבא:https://www.drshaysegev.com/polin/n/


יום שישי, 2 במרץ 2018

חטא העגל - הסיפור האמיתי

שיתוף
*לעולם אל תפסיקו להאמין בילדים שלכם* - מסר מבהיל מסיפור העגל. מסר שכל הורה ובכלל כל אחד צריך לדעת.
מהו הסיפור האמיתי מאחרי חטא העגל?
התמונה של ‏שי שגב‏.1. המדרש אומר, שה"ערב רב" הם מצרים לשעבר, שבתקופת הרעב של יוסף התגיירו, על מנת לקבל ממנו לחם. יוסף קרב אותם כל עוד היה בחיים.
2. מאז ובמהלך השנים חלק גדול חזר והפך למצריים והפנה עורף לדרך היהדות. אולם היו כאלה שנותרו יהודים, או לפחות יהודים למחצה, והם היו דחויים על ידי חלק מהעם, ואף הם עצמם לא תמיד הרגישו שייכים, אבל בינתיים נותרו כחלק מהעם. לעומת אחרים, משה רבינו האמין בהם, קרב אותם, ואף עמד על כך שייצאו איתו ממצרים.
3. הם קיבלו את הכוח שלהם כתוצאה מהאמון של משה בהם. כאשר משה בושש לרדת מההר, והם חששו שהוא מת, כל הכוחות שלהם עזבו אותם. לכן הם יזמו את העגל. ומדוע דווקא עגל? כי על יוסף נאמר "בכור שורו..." - העגל הוא יוסף. אם אין להם את משה, הם רצו את הכוחות של יוסף הגדול, הראשון שהאמין בהם וקירב אותם.
4. על פי הזוהר, בכל דור ודור אנחנו ממשיכים לשלם בעבור עוון העגל. נשאלת השאלה, מדוע? הרי בחטא העגל השתתפו בקושי 3000 איש (חצי אחוז מהגברים. הנשים כלל לא השתתפו בחטא, כידוע). מדוע כל האחרים צריכים לסבול עד היום?
5. ואולי, אני חושב, הסיפור האמיתי הוא לא על המעט שהתהוללו מסביב לעגל, אלא של כל האחרים שלא האמינו בהם, ולא קירבו אותם. והתוצאה הקשה עקב כך.

6. הכוח של כל שרשרת, של כל עם, הוא כחוזק החוליה החלשה שלו. לכן, כל ישראל ערבים זה לזה.

מסר שחייב להדהד בנו בכל דור ודור.
ואמרו גדולי אנשי החינוך שלנו, כל אדם, כל אדם, חייב שיהיה לפחות מישהו אחד בעולם שמאמין בו.


יום שישי, 16 בפברואר 2018

המקום הקדוש בעולם - סיפור חסידי מרבי אלימלך מליז'נסק

שיתוף

יום שישי, 19 בינואר 2018

מסע לפולין למבוגרים עם ד"ר שי שגב, חודש יוני 2018 לשומרי מסורת

שיתוף